Vzor – Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Mé jméno a příjmení

Má adresa

Můj telefon a e-mail

 

DJURGARDEN s.r.o.

IČ:28614089

Norská 569/9

Praha, 10100

 

V ……,  …….

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

dne ……… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu ……… (uvést webovou adresu) s vámi uzavřela kupní smlouvu, jejímž předmětem byly šaty značky ……… (identifikace zboží). Tyto šaty jsem převzala dne ………

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Šaty vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……… korun a ……… korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ………, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem
……………………………………….

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:
Kopie kupního dokladu